Trang chính

 Tra bài theo ngày 
Tháng Mười hai 2018
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 <  > 
 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000096672
IP của bạn: 34.235.127.68
 
Trang nhất 19.12.2018 08:04

Giới thiệu về Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác Quốc tế

Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác Quốc tế trường Đại học Quảng Bình được thành lập ngày 19 tháng 12 năm 2007 trên cơ sở Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học - Đối ngoại - Thiết bị trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình.


Chức năng nhiệm vụ của phòng:

1. Chức năng:

Là đơn vị chuyên trách nghiên cứu đề xuất tham mưu giúp việc cho Ban giám hiệu về những công việc liên quan đến nghiên cứu khoa học, công nghệ, hợp tác trong và ngoài nước. Xây dựng và đề xuất Ban giám hiệu ban hành những qui định, văn bản hành chính cần thiết nhằm thực hiện quản lý công tác nghiên cứu khoa học, quan hệ hợp tác với nhiều trường, nhiều tổ chức, cá nhân trong khu vực và trên thế giới theo chức năng được giao.

2. Nhiệm vụ:

a. Nghiên cứu khoa học:

- Căn cứ vào Luật, Qui chế quản lý khoa học của nhà nước, điều lệ trường Đại học Quảng Bình, phòng đã xây dựng những qui định, quy chế về nghiên cứu khoa học, tổ chức triển khai và quản lý khoa học công nghệ trong nhà trường trình Hiệu truởng ký ban hành.

- Tham mưu cho Ban giám hiệu ban hành các văn bản cần thiết để tổ chức triển khai, giám sát, quản lý thực hiện và ứng dụng trong hoạt dộng nghien cứu khoa học – công nghệ.

- Hướng dẫn, lập kế hoạch, đăng ký và trình duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của giảng viên, sinh viên các khoa, phòng theo kế hoạch kinh phí dự toán hàng năm.

- Theo dõi tiến độ thực hiện, tổ chức các hội đồng nghiệm thu, theo dõi và đánh giá kết quả việc ứng dụng các nghiên cứu khoa học. Tổng kết và viết báo cáo tham mưu cho lãnh đạo nhà trường và các cấp thẩm quyền khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng viên và sinh viên hàng năm; tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học cấp khu vực và quốc tế. Đề xuất  tham gia hoặc tổ chức các hội chợ, triển lãm trong lĩnh vực khoa học-công nghệ. Phối hợp với Đoàn Thanh Niên, Hội sinh viên tập huấn kỹ năng nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

- Phối hợp các Khoa, Phòng triển khai dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, tỉnh. Mở rộng các quan hệ đối ngoại để tiếp nhận các dự án, đấu thầu các chương trình và đề tài nghiên cứu, dự án khoa học; báo cáo Ban giám hiệu và tổ chức cho các đơn vị trong nhà trường đăng ký thực hiện.

- Tham gia và thực hiện những nhiệm vụ theo qui định của Hội đồng khoa học trường.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm và về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng trong nhà trường. Tham mưu, đề xuất Ban giám hiệu quyết định và thực hiện những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học-công nghệ, phát huy uy tín của trường trong lĩnh vực này, phấn đấu tăng nguồn thu trong hoạt động nghiên cứu khoa học-công nghệ.

- Tìm kiếm các nguồn tài trợ trong và ngoài nước để tăng cường kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên trường. Đề xuất, phối hợp với Phòng quản trị, các Khoa, Phòng liên quan để việc tìm nguồn trang bị bổ sung và tổ chức tốt việc sử dụng, quản lý trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

b. Hợp tác Quốc tế:

+ Hợp tác trong nước:

- Chủ động phối hợp với các Khoa, Phòng liên quan thực hiện việc liên hệ, đàm phán mở rộng hợp tác với các Viện, Sở, Ngành, Doanh nghiệp ... để ký các thoả thuận về hợp tác nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ nhận sinh viên của trường thực tập, trao đổi chuyên gia nghiên cứu-giảng dạy, tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học...

+ Hợp tác nước ngoài:

- Lập kế hoạch về hoạt động hợp tác quốc tế hàng năm về các mục tiêu và hoạt động cụ thể của hợp tác quốc tế. Quản lý, kiểm tra, đánh giá và làm báo cáo hàng năm cho Ban giám hiệu và các cơ quan thẩm quyền theo luật định về các quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế. Là đầu mối chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, thủ tục xuất và nhập cảnh cho những đoàn khách quốc tế có quan hệ hợp tác với trường.

 Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế.

- Phối hợp, quản lý và điều hành các chương trình liên kết đào tạo, chuyển giao trong nghiên cứu khoa học-công nghệ. Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện phục vụ cho hoạt động quan hệ quốc tế của trường.

- Tổ chức các buổi làm việc, lễ tân, tiếp khách và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo nhà trường với các đoàn khách quốc tế. Phối hợp với các đơn vị soạn thảo nội dung hội đàm, biên bản ghi nhớ, hợp đồng liên kết và các văn bản về quan hệ quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Tham mưu cho Ban giám hiệu và cơ quan chủ quản liên quan về phương hướng, chương trình hợp tác cần xúc tiến phục vụ cho kế hoạch phát triển toàn diện của nhà trường.

- Tổ chức triển khai kế hoạch hợp tác và phát triển đã đựơc phê chuẩn. Thực hiện việc đề xuất Ban giám hiệu ban hành, hoặc tự ban hành (theo sự ủy nhiệm của Ban giám hiệu) các văn bản có liên quan để triển khai những công việc liên quan đến mảng hợp tác và phát triển nhà trường.

- Phối hợp với các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm liên quan để phát triển các mối quan hệ hợp tác.

- Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng quy định hiện hành.


 Tìm kiếm 
Tìm trên trang
Tìm bằng Google
 Liên kết Website 
 Hình ảnh 
 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
 
 
 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@yahoo.com - ĐT: 0084.052.3824342-120 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế